Obaveštenje

Poštovani partneri 

Obaveštavamo Vas, da je sa 12.06.2018. privredno društvo GILERA d.o.o., brisano iz APR-a i da nastavlja svoj rad kao sastavni deo MINOR-a. MINOR d.o.o. je kao pravni sledbenik preuzeo sva prava i obaveze GILERA d.o.o., a adresa i telefoni GILERE su ostali nepromenjeni tako da poslovnu saradnju možete nesmetano nastaviti.

Rešenje MINOR

Rešenje GILERA

 UGOVOR O SPAJANJU

 

Kontakti

Adresa:

Grigorija Božovića 26

Altina, 11080 Zemun, Srbija

office@ledrasveta.net

Telefoni: 011/31-65-799, 011/40-84-377

011/40-79-541

Adresa

Auto put 20, Belmax centar

Naselje Plavi Horizonti 11080 Zemun, Srbija

office@ledrasveta.net

Telefoni / FAX: 011/ 2250-518, 011/2250-525

 GILERA DOO PIB


Komercijalno tehnički sektor


Srđan Matijević
rukovodilac komercijalnog sektora
srdjan@ledrasveta.net
Mob. 063/1082-969

Snežana Latinović
komercijalista
snezana@ledrasveta.net
Mob. 060/7540-716

Bojan Nišević 
komercijalista
bojan@ledrasveta.net
Mob. 060/7540-719Grafički dizajn i marketing

Natalija Grčić

natalija@ledrasveta.net

Mob. 060/7540-724

Direktor preduzeća

Žarko Trunić